Kenmerken Bestekken Baars Bouwadvies

  • hoge mate van compleetheid door uitputtende toetsing per besteksbijlage en per STABU hoofdstuk;
  • leesbaarheid duidelijke bouwdelen en constante positie en kwaliteitaanduiding;
  • het document voor de opdrachtgever om de prijs- en contractvorming op te baseren;
  • het document om directie mee te voeren;
  • U.A.V. gerelateerd en aansturing per hoofdstuk van de door de aannemer tijdens het werk te leveren bescheiden;
  • het document voor aannemer om vanuit te begroten en in te kopen;